nis2ad

name

nis2ad – parancssori Windows-segédprogram, amellyel Network Information Service- (NIS-) leképezéseket lehet áttelepíteni az Active Directory tartományi szolgáltatásra

ÁTTEKINTÉS

nis2ad.exe -y NIS_Domain -a AD_domain [options] mapfile

LEÍRÁS

A Windows nis2ad parancssori segédprogram áttelepíti az AD_domain beállításban Active Directory-tartományba a NIS-leképezési forrásfájl azon bejegyzéseit, amelyeket a NIS_domain beállítással megadott Unix NIS-tartományban található mapfile tartalmaz. A NIS-leképezési forrásfájlok egyszerű szöveges fájlok, amelyekből a NIS-leképezési adatbázisok készülnek.

A -m kapcsolót meg kell adni a valódi áttelepítés végrehajtásához, máskülönben a nis2ad úgy hajtja végre a valódi áttelepítéshez szükséges műveleteket, hogy az Active Directoryt valójában nem változtatja meg, az esetleg ütközéseket okozni képes bejegyzéseket azonban naplózza.

Az nis2ad segédprogram a következő beállításokat és argumentumokat fogadja el:

Fogalom Definíció

-d directoryname

Megadja a NIS-leképezési forrásfájlokat tartalmazó könyvtár nevét.

-s server

Megadja az Active Directory szolgáltatást üzemeltető tartományvezérlőt, más esetben a jelenlegi kiszolgálót használja.

-u user

Megadja egy, ezen a számítógépen rendszergazdai engedélyekkel rendelkező felhasználó nevét, más esetben a jelenlegi felhasználót használja.

-p password

Ha a jelszó szükséges, de nincs megadva, a nis2ad alkalmazás kéri azt a felhasználótól.

-f logfile

Megadja a naplófájl nevét. A naplófájlnak a helyi számítógépen kell lennie. Az alapértelmezett fájl az %sfudir%\nis\nis2ad.log.

-c conflictfile

Megadja, hogy mely fájlba írja a program az ütközés részletes adatait. Az alapértelmezett fájl az %sfudir%\nis\conflicts.log.

-r {yes|no}

Lecseréli az Active Directoryban található objektumot az áttelepített objektumra. Alapértelmezés szerint az érték no.

-n

A Windows-fiókok nevének megváltoztatásával feloldja az ütközéseket az Active Directoryban. Amennyiben eltérő típusú objektumoknak egyezik meg a neve, a program mindkét objektum nevét megváltoztatja az adatok áttelepítése előtt.

-t targetContainer

Megadja a céltároló nevét. Csak új NIS-tartomány létrehozása esetén használható. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerinti tárolót vagy a céltartomány tárolóját használja.

-m

Végrehajtja az áttelepítést. Ha nem adja meg ezt a kapcsolót, a program megkeresi és jelenti az ütközéseket, de valójában nem hajtja végre az áttelepítést.

-h/-?

A parancshoz kapcsolódó felhasználási információkat jeleníti meg.

Megjegyzés

Az aktuálisan bejelentkezett felhasználónak írási joggal kell rendelkeznie a mappán, amely az ütközési és a naplófájlokat tartalmazza, még akkor is, ha egy másik felhasználó van megadva a -u kapcsolóval. Szükség esetén módosítsa a mappához tartozó jogosultságokat, és adjon írási hozzáférést a nis2ad segédprogramot futtatni kívánó felhasználó számára még a segédprogram futtatása előtt.

Lásd még


Tartalom