Hyper-V levert de software-infrastructuur en de voornaamste beheerprogramma's waarmee u een gevirtualiseerde serveromgeving kunt maken en beheren. Met behulp van deze gevirtualiseerde omgeving kunt u tal van zakelijke doelstellingen verwezenlijken door de efficiëntie te verhogen en de kosten te drukken. Een gevirtualiseerde serveromgeving kan u helpen:

  • De kosten te verlagen die gemoeid zijn met het bedrijven en onderhouden van fysieke servers door de hardware efficiënter te gebruiken. U kunt de hoeveelheid hardware verminderen die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de serverwerklast.

  • De efficiëntie van de ontwikkelings- en testprocedures te verbeteren doordat er minder tijd gemoeid is met het configureren van hardware en software, en het reproduceren van testomgevingen.

  • De beschikbaarheid van servers te verbeteren en tegelijkertijd minder fysieke computers te gebruiken dan u nodig zou hebben in een failover-configuratie waarin uitsluitend fysieke computers worden gebruikt.

Zie de technische bibliotheek voor Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93752 (de pagina is mogelijk Engelstalig)) voor meer informatie over Hyper-V. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142885 (de pagina is mogelijk Engelstalig) voor informatie over de nieuwe voorzieningen in de Hyper-V-technologie voor Windows Server 2008 R2.

Aanvullende naslaginformatie