Při vytvoření souboru nebo adresáře přiřadí tomuto objektu systém Windows výchozí oprávnění, nebo jeho tvůrce oprávnění zvláštní.

Musíte mít minimálně oprávnění Číst, abyste mohli zobrazit skutečná oprávnění. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Zobrazení skutečných oprávnění k souborům a složkám
  1. Spusťte program Průzkumník Windows a vyhledejte soubor nebo složku, pro které chcete zobrazit skutečná oprávnění.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor nebo složku, vyberte možnost Vlastnosti a poté klikněte na kartu Zabezpečení.

  3. Klikněte na tlačítko Upřesnit, dále na kartu Skutečná oprávnění a pak klikněte na tlačítko Vybrat.

  4. Do pole Zadejte název objektu k výběru (příklady) zadejte jméno uživatele nebo skupiny a klikněte na tlačítko OK. Skutečná oprávnění uživatele či skupiny pro soubor nebo složku představují zaškrtnutá políčka.

Další informace

  • Pokud chcete spustit program Průzkumník Windows, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom na položku Průzkumník Windows.

  • Pokud je u určeného objektu povolen přístup skupině Everyone, Authenticated Users nebo Local Users, budou skutečná práva tato oprávnění vždy obsahovat. Jedinou výjimkou je případ, kdy určený uživatel nebo skupina patří do skupiny Anonymous. Skupina Anonymous users již ve skupině Everyone není v této verzi systému Windows obsažena.

  • Na kartě Skutečná oprávnění jsou zobrazeny informace, které vychází ze stávajících položek oprávnění. Informace zobrazené na této stránce jsou určeny pouze ke čtení a neumožňují měnit oprávnění uživatele zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí zaškrtávacích políček oprávnění.

  • Při použití uživatelského rozhraní řízení přístupu lze oprávnění nastavovat pouze na jednotkách, které jsou formátovány na systém souborů NTFS

  • Oprávnění k přístupu ke sdílené položce nejsou součástí výpočtu skutečných oprávnění. Přístup k sdíleným složkám může být zakázán pomocí oprávnění k přístupu ke sdílené položce, a to dokonce i v případě, kdy je přístup povolen pomocí oprávnění NTFS.

Další odkazy


Obsah