Operační systém Windows přispívá k ochraně souborů, aplikací a dalších prostředků před neoprávněným použitím tím, že spojuje uživatelské účty a členství ve skupinách s právy a oprávněními přidruženými k těmto účtům a členstvím ve skupinách. Témata v této kapitole popisují, jak přiřazovat či nastavovat práva a oprávnění. Pochopíte-li práva a oprávnění, jejich nezbytnost a principy jejich fungování, budete moci efektivněji spravovat sdílené prostředky. Pokud těmto procesům porozumíte, můžete se vyhnout zbytečným rizikům a vyřešit všechny potíže s řízením přístupu, na které případně narazíte.

Tato kapitola obsahuje následující témata:


Obsah