Položka Podrobnosti

Typy objektů

Typ zvolených objektů vyberete kliknutím. Další informace o typech objektů naleznete v tématu Dialogové okno Typy objektů.

Umístění

Kliknutím určete kořenové umístění, z něhož chcete začít vyhledávání.

Sloupce

Sloupce zobrazené v tomto náhledu v seznamu Výsledky hledání změníte kliknutím.

Najít

Kliknutím začnete hledání. pokud chcete začít hledání objektů, které jsou určené v možnostech Typy objektů a Umístění, nezadávejte pro hledání žádné hodnoty a klikněte na možnost Najít. Vezměte na vědomí, že tento typ hledání (v závislosti na rozsahu hledání) vyžaduje významné síťové prostředky. Pokud chcete dopad na síťové prostředky snížit na minimum, zadejte hodnoty pro vyhledávání.

Ukončit

Kliknutím ukončíte hledání. Zobrazí se objekty, které byly nalezeny do ukončení hledání.

Název

Zobrazuje seznam proměnných pro hledání uživatele, počítače, nebo názvu skupiny a nabízí místo, kde je možné zadat název dotazu.

Popis

Zobrazuje seznam proměnných pro hledání uživatele, počítače, nebo názvu skupiny a nabízí místo, kde je možné zadat popis dotazu.

Vypnuté účty

Určuje, zda budou vypnuté účty zahrnuty do hledání.

Heslo s neomezenou platností

Určuje, zda bude hledání zahrnovat i uživatelské účty s hesly s neomezenou platností.

Dny od posledního přihlášení

Zobrazuje počet dnů od doby, kdy se uživatelé (v rámci kořene vyhledávání) naposledy přihlásili k doméně.

Výsledky hledání

Zobrazuje výsledky hledání - ve zvolených sloupcích uživatel, počítač, nebo název skupiny.

Sloupce

Umožňuje přidávat a odebírat typy informací, které se mají zobrazit ve výsledcích hledání.


Obsah