Στοιχείο Λεπτομέρειες

Τύποι αντικειμένων

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τους τύπους αντικειμένων που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αντικειμένων, ανατρέξτε στο θέμα Παράθυρο διαλόγου 'Τύποι αντικειμένων'.

Θέσεις

Κάντε κλικ για να καθορίσετε τη θέση ρίζας από την οποία θα αρχίσετε την αναζήτηση.

Στήλες

Κάντε κλικ για να αλλάξετε τις στήλες που εμφανίζονται στη λίστα Αποτελέσματα αναζήτησης για αυτή την προβολή.

Εύρεση τώρα

Κάντε κλικ για να αρχίσετε την αναζήτηση. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για όλα τα αντικείμενα που καθορίζονται στο στοιχείο Τύποι αντικειμένων και Θέσεις, μην πληκτρολογήσετε καμία τιμή αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα. Σημειώστε ότι αυτός ο τύπος αναζήτησης θα μπορούσε να απαιτήσει σημαντικούς πόρους δικτύου αναλόγως της εμβέλειας της αναζήτησης. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στους πόρους δικτύου, καθορίστε τιμές αναζήτησης.

Διακοπή

Κάντε κλικ για να διακόψετε την αναζήτηση. Θα εμφανιστούν τα στοιχεία που βρέθηκαν έως τη στιγμή που διακόπηκε η αναζήτηση.

Όνομα

Εμφανίζει τις μεταβλητές αναζήτησης που χρησιμοποιούνται για την εύρεση ονομάτων χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων και παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε το όνομα του ερωτήματος.

Περιγραφή

Εμφανίζει τις μεταβλητές αναζήτησης που χρησιμοποιούνται για την εύρεση περιγραφών χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων και παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε την περιγραφή του ερωτήματος.

Απενεργοποιημένοι λογαριασμοί

Προσδιορίζει αν στην αναζήτηση θα συμπεριληφθούν απενεργοποιημένοι λογαριασμοί.

Κωδικός πρόσβασης χωρίς λήξη

Προσδιορίζει αν στην αναζήτηση θα συμπεριληφθούν λογαριασμοί χρηστών με κωδικούς πρόσβασης χωρίς λήξη.

Ημέρες από την τελευταία σύνδεση

Προσδιορίζει τον αριθμό των ημερών από την τελευταία σύνδεση στον τομέα χρηστών στη ρίζα του συγκεκριμένου ερωτήματος.

Αποτελέσματα αναζήτησης

Εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης για ονόματα χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων βάσει των στηλών που επιλέγετε.

Στήλες

Σας επιτρέπει να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τύπους πληροφοριών που θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα της αναζήτησης.


Πίνακας περιεχομένων