פריט פרטים

סוגי אובייקטים

לחץ כדי לבחור את סוגי האובייקטים שברצונך לבחור. לקבלת מידע נוסף אודות סוגי אובייקטים, ראה תיבת הדו-שיח 'סוגי אובייקטים'.

מיקומים

לחץ כדי להגדיר את מיקום הבסיס ממנו יש להתחיל את החיפוש.

עמודות

לחץ כדי לשנות את העמודות המוצגות ברשימה תוצאות חיפוש עבור תצוגה זו.

חפש כעת

לחץ כדי להתחיל בחיפוש. אם ברצונך לחפש אחר כל האובייקטים המצוינים בסוגי אובייקטים ובמיקומים, אל תזין ערכי חיפוש ולאחר מכן לחץ על חפש כעת. שים לב שייתכן שעבור סוג חיפוש זה ידרשו משאבי רשת משמעותיים, בהתאם להיקף החיפוש. כדי לצמצם את ההשפעה על משאבי הרשת, ציין ערכי חיפוש.

עצור

לחץ כדי לעצור את החיפוש. אובייקטים שנמצאו עד לנקודת עצירת החיפוש, יוצגו.

שם

לפירוט של משתני החיפוש המשמשים לחיפוש שמות משתמשים, מחשבים או קבוצות ולמתן מקום להקלדת שם השאילתה.

תיאור

לפירוט של משתני החיפוש המשמשים לחיפוש תיאורי משתמשים, מחשבים או קבוצות ולמתן מקום להקלדת תיאור השאילתה.

תיבת הסימון 'חשבונות לא זמינים'

לציון אם החיפוש יכלול חשבונות לא זמינים.

תיבת הסימון 'סיסמה ללא תאריך תפוגה'

לציון אם החיפוש יכלול חשבונות משתמשים עם סיסמאות ללא תאריך תפוגה.

ימים שחלפו מאז הכניסה האחרונה

לציון של מספר הימים איתם משתמשים בבסיס השאילתה המצויינת נכנסו לתחום בפעם האחרונה.

תוצאות חיפוש

לפירוט תוצאות החיפוש אחר שמות משתמשים, מחשבים או קבוצות לפי העמודות הנבחרות.

עמודות

מתן אפשרות לך להוסיף או להסיר סוגי מידע שיוצגו עבור תוצאות החיפוש שלך.


תוכן העניינים