Element Detaljer

Objekttyper

Klik her for at vælge de objekttyper, du vil markere. Du kan finde flere oplysninger om objekttyper i Dialogboksen Objekttyper.

Placeringer

Klik her for at angive den rodplacering, hvor søgningen skal begynde.

Kolonner

Klik her for at ændre de kolonner, der vises på listen Søgeresultater for denne visning.

Søg nu

Klik her for at starte søgningen. Hvis du vil søge efter alle de objekter, der er angivet i Objekttyper og Placeringer, skal du klikke på Søg nu uden at indtaste søgeværdier. Bemærk, at denne type søgning kan kræve en del netværksressourcer, afhængigt af søgningens omfang. Angiv søgeværdier, hvis du vil minimere kravene til netværksressourcer.

Stop

Klik her for at stoppe søgningen. De objekter, der blev fundet, inden søgningen blev stoppet, vises.

Navn

Viser de søgevariabler, der bruges til at søge efter navne på brugere, computere eller grupper, og indeholder et område, hvor du kan skrive navnet på forespørgslen.

Beskrivelse

Viser de søgevariabler, der bruges til at søge efter beskrivelser af brugere, computere eller grupper, og indeholder et område, hvor du kan angive en beskrivelse af forespørgslen.

Deaktiverede konti

Angiver, om søgningen omfatter deaktiverede konti.

Adgangskode, der ikke udløber

Angiver, om søgningen omfatter brugerkonti med adgangskoder, der aldrig udløber.

Antal dage siden seneste logon

Angiver det antal dage, der er gået, siden brugere i den angivne rodforespørgsel sidst loggede på domænet.

Søgeresultater

Viser resultaterne af søgningen efter navne på brugere, computere eller grupper efter de kolonner, du vælger.

Kolonner

Gør det muligt for dig at tilføje eller fjerne de typer oplysninger, der vises i forbindelse med søgeresultater.


Indholdsfortegnelse