Alle objektbeholdere og objekter på netværket har en række adgangskontroloplysninger tilknyttet. Disse oplysninger kaldes sikkerhedsbeskrivelser og styrer, hvilken type adgang der tillades for brugere og grupper. Tilladelser defineres inde i et objekts sikkerhedsbeskrivelse. Tilladelser tilknyttes eller tildeles til bestemte brugere og grupper.

Når du er medlem af en sikkerhedsgruppe, der er knyttet til et objekt, har du visse muligheder for at administrere tilladelserne til det pågældende objekt. Du har fuld kontrol over de objekter, du ejer. Du kan bruge forskellige metoder, f.eks. Active Directory-domæneservices (AD DS), gruppepolitik eller adgangskontrollister, til at administrere forskellige objekttyper.

I dette afsnit beskrives følgende emner:

Yderligere referencer


Indholdsfortegnelse