Ağ üzerindeki her kapsayıcı ve nesnenin, kendine bağlanmış olan bir erişim denetim bilgileri kümesi vardır. Güvenlik tanımlayıcısı olarak bilinen bu bilgiler, kullanıcılar ve gruplara izin verilen erişim türünü denetler. İzinler, nesnenin güvenlik tanımlayıcısı içinde tanımlanırlar. Dolayısıyla, belirli kullanıcılar ve gruplarla ilişkilendirilir veya onlara atanırlar.

Bir nesneyle ilişkilendirilen güvenlik grubunun üyesi olduğunuzda, bu nesnedeki izinleri yönetmek için bazı olanaklara sahip olursunuz. Sahip olduğunuz nesneler üzerinde tam denetiminiz vardır. Farklı nesne türlerini yönetmek için Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS), Grup İlkesi veya erişim denetimi listeleri gibi farklı yöntemler kullanabilirsiniz.

Bu bölümde anlatılanlar:

Ek başvurular


İçindekiler