Σε κάθε κοντέινερ και αντικείμενο στο δίκτυο είναι προσαρτημένο ένα σύνολο πληροφοριών ελέγχου πρόσβασης. Γνωστές ως περιγραφή ασφαλείας, αυτές οι πληροφορίες ελέγχουν τον τύπο πρόσβασης που επιτρέπεται σε χρήστες και ομάδες. Τα δικαιώματα ορίζονται στην περιγραφή ασφαλείας ενός αντικειμένου. Τα δικαιώματα συσχετίζονται ή αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένους χρήστες και ομάδες.

Όταν είστε μέλος μιας ομάδας ασφαλείας που συσχετίζεται με κάποιο αντικείμενο, έχετε κάποια δυνατότητα διαχείρισης των δικαιωμάτων για αυτό το αντικείμενο. Διαθέτετε πλήρη έλεγχο για τα αντικείμενα των οποίων είστε κάτοχος. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικές μεθόδους, όπως τις υπηρεσίες τομέα Active Directory (AD DS), την πολιτική ομάδας ή λίστες ελέγχου πρόσβασης, για τη διαχείριση διαφορετικών τύπων αντικειμένων.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει:

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων