Do każdego kontenera i obiektu w sieci jest dołączony zestaw informacji dotyczących kontroli dostępu. Informacje te, znane jako deskryptory zabezpieczeń, kontrolują typ dostępu przyznany użytkownikom i grupom. Uprawnienia są zdefiniowane w deskryptorze zabezpieczeń obiektu. Uprawnienia są przypisane do określonych grup lub użytkowników.

Użytkownik, który jest członkiem grupy zabezpieczeń skojarzonej z określonym obiektem, ma pewne możliwości w zakresie zarządzania uprawnieniami do tego obiektu. W przypadku obiektów, których jest właścicielem, ma uprawnienia do pełnej kontroli. Istnieją różne metody zarządzania różnymi typami obiektów, takie jak usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS), zasady grupy czy listy kontroli dostępu.

W tej sekcji omówiono następujące tematy:

Dodatkowe informacje


Spis treści