Belirli olay kategorileri için denetim ayarları seçerek, kuruluşunuzun güvenlik gereksinimlerine uygun bir denetim ilkesi oluşturabilirsiniz. Varsayılan ayar gereği, bir etki alanına katılan üye sunucularda ve iş istasyonlarında, olay kategorilerinin denetim ayarları tanımlanmamıştır. Etki alanı denetleyicilerinde denetleme işlevi varsayılan olarak açıktır. Daha fazla bilgi ve olay kategorilerinin listesi için bkz: Denetim İlkeleri.

Yerel Administrators, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir.

Yerel bilgisayarınızdaki bir olay kategorisine ait denetim ilkesi ayarlarını tanımlamak veya değiştirmek için
 1. Yerel Güvenlik İlkesi ek bileşenini açın ve Yerel İlkeler'i seçin.

 2. Konsol ağacından, Denetim İlkesi’ni tıklatın.

  Konumu?

  • Güvenlik Ayarları/Yerel İlkeler/Denetim İlkesi

 3. Sonuçlar bölmesinde, denetim ilkesi ayarlarını değiştirmek istediğiniz olay kategorisini çift tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini veya ikisini yapın, sonra da Tamam'ı tıklatın.

  • Başarılı denemeleri denetlemek için Başarı onay kutusunu işaretleyin.

  • Başarısız denemeleri denetlemek için Hata onay kutusunu işaretleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Yerel Güvenlik İlkesi ek bileşenini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Yerel Güvenlik İlkesi'ni tıklatın.

Bu işlemi tamamlamak için en az Domain Admins grubu üyeliği gereklidir.

Üye sunucuda veya etki alanına bağlanan bir iş istasyonunda çalışırken, etki alanı veya kuruluş biriminin olay kategorisi denetim ilkesi ayarlarını tanımlamak veya değiştirmek için
 1. Grup İlkesi Yönetim Konsolu (GPMC) yüklenmemişse, Özellik Özeti altından Sunucu Yöneticisi'ni açın, Özellik Ekle'yi tıklatın. Grup İlkesi Yönetimi onay kutusunu seçin, İleri'yi tıklatın ve ardından Yükle'yi tıklatın.

 2. Yükleme Sonuçları sayfası GPMC'nin yüklenmesinin başarılı olduğunu gösterdikten sonra, Kapat'ı tıklatın.

 3. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Grup İlkesi Yönetimi'ni tıklatın.

 4. Konsol ağacında, düzenlemek istediğiniz Varsayılan Etki Alanı İlkesi Grup İlkesi nesnesini (GPO) içeren ormanda ve etki alanında Grup İlkesi nesneleri'ni çift tıklatın.

 5. Varsayılan Etki Alanı İlkesi GPO'sunu sağ tıklatın ve Düzenle'yi tıklatın.

 6. GPMC'de, Bilgisayar Yapılandırması, Windows Ayarları, Güvenlik Ayarları'na gidin ve Denetim İlkesi'ni tıklatın.

 7. Sonuçlar bölmesinde, denetim ilkesi ayarlarını değiştirmek istediğiniz olay kategorisini çift tıklatın.

 8. Eğer bu olay kategorisi için denetim ilkesi ayarlarını ilk kez tanımlıyorsanız, Bu ilke ayarlarını tanımla onay kutusunu işaretleyin.

 9. Aşağıdakilerden birini veya ikisini yapın, sonra da Tamam'ı tıklatın.

  • Başarılı denemeleri denetlemek için Başarı onay kutusunu işaretleyin.

  • Başarısız denemeleri denetlemek için Hata onay kutusunu işaretleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Windows arabiriminden Microsoft Yönetim Konsolu'nu açmak için, Başlat'ı tıklatın, Aramaya Başla metin kutusunun içinde tıklatın, mmc yazın ve ENTER tuşuna basın.

 • Nesne erişimini denetlemek için, yukarıdaki adımları izleyerek nesne erişimi olay kategorisinde denetimi etkinleştirin. Sonra, belirli bir nesnede denetimi etkinleştirin.

 • Denetim ilkesini yapılandırdıktan sonra, olaylar Güvenlik günlüğüne kaydedilecektir. Bu olayları görüntülemek için Güvenlik günlüğünü açın.

 • Etki alanı denetleyicileri için varsayılan denetim ilkesi ayarı Denetleme Yok'tur. Bu, etki alanında denetim etkinleştirilse bile, etki alanı denetleyicilerinin denetim ilkesini yerel olarak devralmadıkları anlamına gelir. Etki alanı denetim ilkesinin etki alanı denetleyicilerine uygulanmasını isterseniz, bu ilke ayarını değiştirmeniz gerekir.

Ek başvurular


İçindekiler