Güvenlik günlüğüne başarılı erişim denemelerini veya başarısız erişim denemelerini kaydetmek üzere izin türü ayarlayarak bilgisayarınızdaki bağımsız dosyalar ve klasörlere denetim ilkeleri uygulayabilirsiniz.

Yerel Administrators, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Bu konudaki "Dikkat edilecek diğer noktalar" bölümündeki ayrıntıları inceleyin.

Yerel bir dosya veya klasör için denetleme ilkesi ayarlarını uygulamak veya değiştirmek için
 1. Windows Gezgini’ni açın.

 2. Denetlemek istediğiniz dosya veya klasörü sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra Güvenlik sekmesini tıklatın.

 3. Düzenle'yi ve ardından Gelişmiş'i tıklatın.

  Not

  Bu bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmadıysanız, devam etmek için yönetici kimlik bilgilerini sağlamanız gerekir.

 4. <Nesne> için Gelişmiş Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda Denetim sekmesini tıklatın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir kullanıcı veya grup için denetim ayarlarını belirlemek istiyorsanız Ekle’yi tıklatın. Seçilecek nesne adını girin içine istediğiniz kullanıcı grubunun adını yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Varolan bir grup veya kullanıcıdan denetimi kaldırmak için, grup veya kullanıcı adını tıklatın, Kaldır'ı tıklatın, Tamam'ı tıklatın ve sonra bu yordamın kalan kısmını atlayın.

  • Varolan bir grup veya kullanıcıda denetimi görüntülemek veya değiştirmek için, adını tıklatın ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

 6. Uygula kutusunda, denetimin yer almasını istediğiniz konumu tıklatın.

 7. Erişim kutusunda, uygun onay kutularını işaretleyerek hangi eylemlerin denetlenmesini istediğinizi belirtin:

  • Başarılı olayları denetlemek için Başarılı onay kutusunu seçin.

  • Başarılı olayları denetleme işlemini durdurmak için Başarılı onay kutusundaki işareti kaldırın.

  • Başarısız olayları denetlemek için Başarısız onay kutusunu seçin.

  • Başarısız olayları denetleme işlemini durdurmak için Başarısız onay kutusundaki işareti kaldırın.

  • Tüm olayların denetlenmesini durdurmak için Tümünü Temizle’yi tıklatın.

 8. Özgün nesnenin altındaki dosyaların ve alt dizinlerin bu denetim girdilerini devralmalarını önlemek isterseniz, Bu denetim girdilerini, sadece bu kapsayıcıdaki nesnelere ve/veya kapsayıcılara uygula onay kutusunu işaretleyin.

Önemli

Dosyalar ve klasörler için denetimi ayarlamadan önce, denetleme ilkesi ayarlarını tanımlayarak nesne erişimi olay kategorisi için nesne erişim denetimini etkinleştirmelisiniz. Nesne erişimi denetimini etkinleştirmezseniz, dosyalar ve klasörler için denetim ayarlarını belirlediğinizde bir hata iletisi alırsınız ve hiçbir dosya veya klasör denetlenmez.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmanız veya Grup İlkesinde Denetimi ve güvenlik günlüğünü yönet hakkını almış olmanız gerekir.

 • Windows Gezgini'ni açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelip Donatılar'ı ve ardından Windows Gezgini'ni tıklatın.

 • Nesne erişim denetimi etkinleştirildikten sonra, değişikliklerinizin sonuçlarını gözden geçirmek için Olay Görüntüleyicisi'ndeki güvenlik günlüğünü görüntüleyin.

 • Dosya ve klasör denetim ayarlarını sadece NTFS sürücülerde belirleyebilirsiniz.

 • Aşağıdakilerden birini görürseniz, denetim üst klasörden devralınmıştır:

  • <Dosya veya Klasör> için Denetim Girdisi iletişim kutusundaki Erişim kutusunda, onay kutuları kullanılabilir değil.

  • <Dosya veya Klasör> için Gelişmiş Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda Kaldır düğmesi kullanılabilir değil.

 • Güvenlik günlüğü boyut açısından sınırlı olduğundan, denetlenecek dosya ve klasörleri dikkatle seçin. Ayrıca güvenlik günlüğüne ayırmak istediğiniz disk alanı miktarını da dikkate alın. Güvenlik günlüğü için en fazla boyut Olay Görüntüleyicisi'nde tanımlanır.

Ek başvurular


İçindekiler