Bu nesneye erişmek için açık NTFS izinleri olacak şekilde ek kaynaklar, gruplar veya kullanıcılar ekleyebilir veya nesnede bir kaynağa, gruba veya kullanıcıya verilen NTFS izinlerini düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz. NTFS izinleri kümelerine erişim sınırlamaları için bkz: Dosya ve Klasör İzinleri.

Devralınan izinler nesneye bir üst nesneden geçirilen izinlerdir. Devralınan izinler, izinleri yönetme görevini kolaylaştırır ve verilen belirli bir kapsayıcı içindeki tüm nesneler arasında tutarlılık sağlar. Devralınan izinlerin etkileri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Devralmanın, Dosya ve Klasör İzinleri Üzerindeki Etkisi.

Öğe Açıklama

Nesne adı

Geçerli seçili nesneyi adlandırır.

İzin girdileri

Bu nesneyle ilgili tüm izin girdilerini görüntüler:

  • Tür. Bu nesne için bu grup veya kullanıcıya İzin Verin veya Reddedin.

  • Ad. Kaynak, kullanıcı veya grup.

  • İzin Bu kaynak, kullanıcı veya grup için nesneye uygulanmakta olan kısıtlamalar.

  • Devralındığı yer. Üst nesneyi tanımlar.

  • Uygulanacak. İzinlerin uygulanacağı alt nesneleri tanımlar.

Bu nesnenin üst öğesinden devralınabilen izinleri içer

Seçildiğinde, her bağımlı öğenin, üst öğesinden devralınan izinleri olur.

Seçili olmadığında, üst nesneye uygulanan izinler, üst nesnenin bağımlı nesnesine veya nesnelerine uygulanmaz.

Tüm alt öğelerin varolan tüm devralınabilen izinlerini, bu nesneden devralınabilen izinlerle değiştir.

Seçildiğinde, bu üst nesnedeki izinler, alt öğelerdeki izinlerle değiştirilir.

Seçili olmadığında, alt veya üst her bir nesnedeki izinler benzersiz olabilir.


İçindekiler