Du kan legge til flere ressurser, grupper eller brukere som skal ha eksplisitte NTFS-tillatelser til å få tilgang til dette objektet, eller du kan redigere eller fjerne NTFS-tillatelsene som er gitt til en ressurs, gruppe, eller bruker for objektet. Du finner informasjon om tilgangsbegrensningene for hvert sett NTFS-tillatelser, i Fil- og mappetillatelser.

Arvede tillatelser er de som overføres til et objekt fra et overordnet objekt. Arvede tillatelser gjør oppgaven med å håndtere tillatelser enklere, og sikrer konsekvente tillatelser for alle objekter i en gitt beholder. Du finner mer informasjon om effekten av arvede tillatelser, i Hvordan fil- og mappetillatelser påvirkes av arv.

Element Beskrivelse

Objektnavn

Navngir det merkede objektet.

Tillatelsesoppføringer

Viser hver tillatelsesoppføring for dette objektet:

  • Type. Tillat eller avslå tillatelse til dette objektet for denne gruppen eller brukeren.

  • Navn. Ressurs, bruker eller gruppe.

  • Tillatelse. Begrensninger som for øyeblikket brukes på dette objektet for denne ressursen, brukeren eller gruppen.

  • Arvet fra. Identifiserer det overordnede objektet.

  • Bruk på. Identifiserer eventuelle etterkommerobjekter som tillatelsene også brukes på.

Inkluder arvbare tillatelser fra dette objektets overordnede

Når dette alternativet er valgt, arver hvert underordnet objekt tillatelser fra det overordnede objektet.

Når dette alternativet ikke er valgt, blir tillatelsene som er brukt på det overordnede objektet, ikke lenger brukt på underordnede objekter.

Erstatt alle eksisterende, arvbare tillatelser til alle etterkommere med arvbare tillatelser fra dette objektet

Når dette alternativet er valgt, erstatter tillatelser på dette overordnede objektet tillatelsene på etterkommerobjekter.

Når dette alternativet ikke er valgt, kan tillatelsene på hvert objekt, enten det er overordnet eller etterkommer, være unike.