Tilgangskontroll er prosessen med å godkjenne brukere, grupper og datamaskiner for tilgang til objekter på datamaskinen eller nettverket. Du kan utføre oppgavene i følgende tabell ved hjelp av brukergrensesnittet for tilgangskontroll.

Oppgave Referanse

Vise gjeldende tillatelser og eierskap for et objekt

Vise gjeldende tillatelser for filer og mapper

Behandle objekteierskap

Behandle tillatelsene for et objekt

Behandle tillatelser

Bli eier av en fil eller mappe

Bli eier av en fil eller mappe

Behandle innstillingene for sikkerhetsovervåkingspolicy for et objekt

Behandle sikkerhetsovervåking