Åtkomstkontroll används för att auktorisera användare, grupper och datorer för objekt på datorn eller i nätverket. Du kan utföra åtgärderna i följande tabell med hjälp av användargränssnittet för åtkomstkontroll.

Åtgärd Referensinformation

Visa de gällande behörigheterna och ägarskapet för ett objekt

Visa gällande behörigheter för filer och mappar

Hantera objektägarskap

Hantera behörigheterna för ett objekt

Hantera behörigheter

Bli ägare till en fil eller mapp

Bli ägare till en fil eller mapp

Hantera principinställningarna för säkerhetsgranskning för ett objekt

Hantera säkerhetsgranskning