I följande tabell listas åtkomstbegränsningarna för varje uppsättning särskilda NTFS-behörigheter.

Särskilda behörigheter Fullständig behörighet Ändra Läsa och köra Visa mappinnehåll (endast mappar) Läsa Skriva

Bläddra mapp/köra fil

x

x

x

x

Lista mappar/läsa data

x

x

x

x

x

Läsa attribut

x

x

x

x

x

Läsa utökade attribut

x

x

x

x

x

Skapa filer/skriva data

x

x

x

Skapa mappar/lägga till data

x

x

x

Skriva attribut

x

x

x

Skriva utökade attribut

x

x

x

Ta bort undermappar och filer

x

Ta bort

x

x

Läsa behörigheter

x

x

x

x

x

x

Ändra behörigheter

x

Bli ägare

x

Synkronisera

x

x

x

x

x

x

Viktigt!

Grupper eller användare som ges behörigheten Fullständig behörighet till en mapp kan ta bort alla filer i den mappen, oavsett vilka behörigheter som skyddar filen.

Ytterligare överväganden

  • Även om Visa mappinnehåll och Läsa och köra verkar ha samma särskilda behörigheter, ärvs de på olika sätt. Visa mappinnehåll ärvs av mappar, men inte filer, och ska bara framträda när du visar mappbehörigheter. Läsa och köra ärvs både av filer och mappar och gäller alltid när du visar fil- eller mappbehörigheter.

  • I den här versionen av Windows innehåller gruppen Alla inte gruppen Anonym inloggning som standard, så behörigheter som tilldelas gruppen Alla påverkar inte gruppen Anonym inloggning.

Ytterligare referenser