In de onderstaande tabel worden de toegangsbeperkingen voor elke set speciale NTFS-machtigingen aangegeven:

Speciale machtigingen Volledig beheer Wijzigen Lezen en uitvoeren  Mapinhoud weergeven (alleen voor mappen) Lezen Schrijven

Door map bladeren/bestand uitvoeren

x

x

x

x

Map weergeven/gegevens lezen

x

x

x

x

x

Kenmerken lezen

x

x

x

x

x

Uitgebreide kenmerken lezen

x

x

x

x

x

Bestanden maken/gegevens schrijven

x

x

x

Mappen maken/gegevens toevoegen

x

x

x

Kenmerken schrijven

x

x

x

Uitgebreide kenmerken schrijven

x

x

x

Submappen en bestanden verwijderen

x

Verwijderen

x

x

Machtigingen lezen

x

x

x

x

x

x

Machtigingen wijzigen

x

Eigenaar worden

x

Synchroniseren

x

x

x

x

x

x

Belangrijk

Groepen of gebruikers die de machtiging Volledig beheer hebben voor een map, kunnen alle bestanden in deze map verwijderen, ongeacht de machtigingen die voor de bestanden zijn ingesteld.

Aanvullende overwegingen

  • Hoewel bij Mapinhoud weergeven en Lezen en uitvoeren dezelfde speciale machtigingen lijken te horen, worden deze machtigingen op verschillende wijze overgenomen. De machtiging Mapinhoud weergeven wordt wel door mappen maar niet door bestanden overgenomen en wordt alleen weergegeven wanneer u machtigingen voor mappen bekijkt. De machtiging Lezen en uitvoeren wordt zowel door bestanden als mappen overgenomen en wordt altijd weergegeven, ongeacht of u machtigingen voor bestanden of mappen bekijkt.

  • In deze versie van Windows is de groep Anonieme aanmelding niet standaard opgenomen in de groep Iedereen, zodat machtigingen die aan de groep Iedereen zijn toegewezen, niet gelden voor de groep Anonieme aanmelding.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave