Door controle-instellingen te definiëren voor bepaalde gebeurteniscategorieën kunt u een controlebeleid maken dat aansluit bij de beveiligingsbehoeften van uw organisatie. Op lidservers en werkstations die lid zijn van een domein, zijn de controle-instellingen voor de gebeurteniscategorieën standaard niet gedefinieerd. Op domeincontrollers is controle standaard ingeschakeld. Zie Controlebeleid voor meer informatie over de verschillende gebeurteniscategorieën en een lijst van deze categorieën.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators is minimaal vereist om deze procedure te voltooien.

Controlebeleidsinstellingen voor een gebeurteniscategorie op uw lokale computer definiëren of wijzigen
 1. Open de module Lokaal beveiligingsbeleid en selecteer Lokaal beleid.

 2. Klik in de consolestructuur op Controlebeleid.

  Waar

  • Beveiligingsinstellingen/Lokaal beleid/Controlebeleid

 3. Dubbelklik in het resultatenvenster op de gebeurteniscategorie waarvan u de controlebeleidsinstellingen wilt veranderen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit of voer beide handelingen uit en klik op OK.

  • Schakel het selectievakje Voltooid in om geslaagde pogingen te controleren.

  • Schakel het selectievakje Mislukt in om mislukte pogingen te controleren.

Aanvullende overwegingen

 • Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Lokaal beveiligingsbeleid om de module Lokaal beveiligingsbeleid te openen.

Het minimaal vereiste groepslidmaatschap om deze procedure te voltooien, is Domeinadministrators.

Controlebeleidsinstellingen definiëren of wijzigen voor een gebeurteniscategorie voor een domein of organisatie-eenheid wanneer u werkt met een lidserver of werkstation dat is gekoppeld aan een domein
 1. Als de consolestructuur van de GPMC (Group Policy Management Console) niet is geïnstalleerd, opent u Serverbeheer en klikt u onder Onderdelenoverzicht op Onderdelen toevoegen. Schakel het selectievakje Groepsbeleidsbeheer in, klik op Volgende en klik vervolgens op Installeren.

 2. Zodra de pagina Installatieresultaten aangeeft dat de installatie van de GPMC (Group Policy Management Console) is geslaagd, klikt u op Sluiten.

 3. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Groepsbeleidsbeheer.

 4. Dubbelklik in de consolestructuur op Groepsbeleidsobjecten in het forest en domein met het groepsbeleidsobject Standaarddomeinbeleid dat u wilt bewerken.

 5. Klik met de rechtermuisknop op het groepsbeleidsobject Standaarddomeinbeleid en klik vervolgens op Bewerken.

 6. Ga in de GPMC naar Computerconfiguratie, Windows-instellingen, Beveiligingsinstellingen, en klik vervolgens op Controlebeleid.

 7. Dubbelklik in het resultatenvenster op de gebeurteniscategorie waarvan u de controlebeleidsinstellingen wilt veranderen.

 8. Als u de instellingen voor controlebeleid voor deze gebeurteniscategorie voor het eerst definieert, schakelt u het selectievakje Deze beleidsinstellingen vastleggen in.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit of voer beide handelingen uit en klik op OK.

  • Schakel het selectievakje Geslaagd in om geslaagde pogingen te controleren.

  • Schakel het selectievakje Mislukt in om mislukte pogingen te controleren.

Aanvullende overwegingen

 • Als u MMC (Microsoft Management Console) via Windows wilt openen, klikt u op Start. Klik in het tekstvak Zoekopdracht starten, typ mmc en druk op Enter.

 • Als u de toegang tot objecten wilt controleren, schakelt u controle van de objecttoegangcategorie in met de stappen hierboven. Schakel vervolgens controle in voor het specifieke object.

 • Wanneer u het controlebeleid hebt geconfigureerd, worden gebeurtenissen geregistreerd in het Beveiligingslogboek. Open het Beveiligingslogboek als u deze gebeurtenissen wilt weergeven.

 • Standaard is de controlebeleidsinstelling voor domeincontrollers ingesteld op Geen controle. Dit betekent dat, zelfs als controle is ingeschakeld in het domein, de domeincontrollers het controlebeleid niet lokaal overnemen. Als u het domeincontrolebeleid ook wilt laten gelden voor domeincontrollers, moet u deze beleidsinstelling aanpassen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave