Onderdeel Details

Objecttypen

Klik hierop om aan te geven welke typen objecten u wilt selecteren. Zie Dialoogvenster Objecttypen voor meer informatie over objecttypen.

Locaties

Klik hierop om de locatie aan te geven waarin u wilt beginnen met zoeken.

Namen controleren

Hiermee wordt op basis van de geselecteerde objecttypen en maplocatie naar alle objectnamen gezocht die exact of deels overeenkomen met de namen in het vak Geef de objectnamen op.

Geef de objectnamen op (voorbeelden)

Hier typt u de namen van de objecten die u wilt zoeken. U kunt meerdere objectnamen opgeven door deze te scheiden met een puntkomma. Gebruik een van de volgende notaties:

Weergavenaam (voorbeeld: Voornaam Achternaam)

Objectnaam (voorbeeld: Computer1)

Gebruikersnaam (voorbeeld: Gebruiker1)

Objectnaam@Domeinnaam (voorbeeld: Gebruiker1@Domein1)

Domeinnaam\Objectnaam (voorbeeld: Domein1\Gebruiker1)

Geavanceerd

Klik hierop om geavanceerde zoekopties te selecteren. Zie Dialoogvenster Gebruikers, computers of groepen selecteren - pagina Geavanceerd voor meer informatie over geavanceerde zoekopties.


Inhoudsopgave