De eigenaar van een object bepaalt welke machtigingen voor het object worden ingesteld en tevens aan wie machtigingen worden toegewezen.

U hebt minimaal de machtiging Eigenaar worden voor een object of het gebruikersrecht Bestanden en mappen terugzetten nodig om deze procedure te kunnen uitvoeren. Bekijk de details onder 'Aanvullende overwegingen' in dit onderwerp.

Eigenaar worden van een bestand of map
 1. Open Windows Verkenner en ga vervolgens naar het bestand of de map waarvan u eigenaar wilt worden.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik achtereenvolgens op Eigenschappen en op het tabblad Beveiliging.

 3. Klik op Geavanceerd en klik vervolgens op het tabblad Eigenaar.

 4. Klik op Bewerken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het eigendom wilt overdragen aan een gebruiker of groep die niet in de lijst voorkomt, klikt u op Andere gebruikers en groepen en typt u de naam van de gebruiker of groep in Geef de namen van de objecten op (voorbeelden). Vervolgens klikt u op OK.

  • Als u het eigendom wilt overdragen aan een gebruiker of groep die wordt aangegeven in de lijst, klikt u in het vak Eigenaar wijzigen in op de nieuwe eigenaar.

 5. U kunt de eigenaar van alle onderliggende containers en objecten in de structuur wijzigen door het selectievakje Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen in te schakelen.

Aanvullende overwegingen

 • Een systeembeheerder kan eigenaar worden van elk bestand op de computer.

 • Als u het eigendom van een bestand of map wilt toewijzen, moet u uw machtigingen mogelijk verhogen met Gebruikerstoegangsbeheer.

 • Als u Windows Verkenner wilt openen, klikt u op Start, wijst u achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klikt u op Windows Verkenner.

 • Het eigendom kan op twee manieren worden overgedragen:

  • De huidige eigenaar kan de machtiging Eigenaar worden toewijzen aan andere gebruikers. Deze kunnen hierna op elk gewenst moment eigenaar worden. Een gebruiker die beschikt over de machtiging Eigenaar worden, kan eigenaar worden van het object, of een willekeurige groep waar de gebruiker lid van is, eigenaar maken.

  • Een gebruiker met de machtiging Bestanden en mappen terugzetten kan dubbelklikken op Andere gebruikers en groepen en het eigendom overdragen aan een willekeurige gebruiker of groep van zijn keuze.

 • Anonieme aanmelding maakt niet langer deel uit van de groep Iedereen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave