In het beveiligingslogboek worden de gebeurtenissen weergegeven zoals gedefinieerd door het controlebeleid dat u instelt voor elk object.

Het beveiligingslogboek bekijken
  1. Open Logboeken.

  2. Klik in de consolestructuur op Globale logboeken en klik vervolgens op Beveiliging. In het resultatenvenster ziet u de afzonderlijke beveiligingsgebeurtenissen.

  3. Als u meer informatie wilt over een bepaalde gebeurtenis, kunt u in het resultatenvenster dubbelklikken op deze gebeurtenis.

Aanvullende overwegingen

  • U opent Logboeken als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Logboeken.

  • Als uw computer is aangesloten op een netwerk, is het mogelijk dat het netwerkbeleid zo is ingesteld dat u deze procedure niet kunt uitvoeren.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave