Sikkerhetsloggen registrerer alle hendelser som definert av overvåkingspolicyene du angir på hvert objekt.

Slik viser du sikkerhetsloggen
  1. Åpne Hendelsesliste.

  2. Åpne Globale logger i konsolltreet, og klikk deretter Sikkerhet. Resultatruten viser en liste over individuelle sikkerhetshendelser.

  3. Hvis du vil se mer informasjon om en bestemt hendelse, dobbeltklikker du hendelsen i resultatruten.

Flere hensyn

  • Du åpner Hendelsesliste ved å klikke Start, klikke Kontrollpanel, klikke System og vedlikehold, dobbeltklikke Administrative verktøy, og deretter dobbeltklikke Hendelsesliste.

  • Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, vil muligens også innstillinger for nettverkspolicy forhindre fullføringen av denne prosedyren.

Flere referanser