Se Behandle objekteierskap for informasjon om objekteierskap.

Element Beskrivelse

Objektnavn

Valgt objekt

Gjeldende eier

Bruker eller gruppe som eier objektet

Endre eier til

Brukere eller grupper som kan bli eiere. Klikk Andre brukere eller grupper for å velge ytterligere alternativer fra datamaskinen eller nettverket.

Flere referanser