Hvert objekt har tilknyttede tillatelser som kan begrense tilgang. Du kan definere tilgangen for et bestemt objekt ved å endre disse spesialtillatelsene.

Du må være eier av objektet eller ha fått tillatelse fra eieren for å kunne fullføre denne prosedyren. Se gjennom detaljene under Flere hensyn i dette emnet.

Slik angir, viser, endrer eller fjerner du spesialtillatelser
 1. Høyreklikk objektet du vil angi avanserte tillatelser eller spesialtillatelser for, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Sikkerhet.

 2. Klikk Avansert, og klikk deretter Endre tillatelser.

 3. Gjør ett av følgende i kategorien Tillatelser:

  • Angi spesialtillatelser for en ekstra gruppe eller bruker.

   Klikk Legg til. I Skriv inn objektnavnet som skal velges (eksempler) skriver du inn navnet på brukeren eller gruppen, og klikker deretter OK.

  • Vis eller endre spesialtillatelser for en eksisterende gruppe eller bruker.

   Klikk navnet på gruppen eller brukeren, og klikk deretter Rediger.

  • Fjern en eksisterende gruppe eller bruker og spesialtillatelsene.

   Klikk navnet på gruppen eller brukeren, og klikk deretter Fjern. Hvis Fjern-knappen ikke er tilgjengelig, fjerner du merket for Inkluder arvbare tillatelser fra dette objektets overordnede, og klikker deretter Fjern.

  Forsiktig!

  Hvis du merker av for Erstatt alle underordnede objekttillatelser med arvbare tillatelser fra dette objektet, blir alle tillatelsesoppføringer for undermapper og filer tilbakestilt til tillatelsene som er arvbare fra det overordnede objektet.

 4. I boksen Tillatelser merker du av eller fjerner merket for Tillat eller Avslå.

 5. I Bruk på-boksen klikker du mappene eller undermappene du vil at disse tillatelsene skal brukes på.

 6. Hvis du vil konfigurere sikkerheten slik at undermappene og filene ikke arver disse tillatelsene, fjerner du merket for Bruk disse tillatelsene på objekter eller beholdere bare i denne beholderen.

 7. Klikk OK, og klikk deretter OK i Avanserte sikkerhetsinnstillinger for <objektnavn>.

Flere hensyn

 • Grupper eller brukere som har alle tillatelser for en mappe, kan slette filer og undermapper i mappen, uavhengig av tillatelsene som beskytter filene og undermappene.

 • Det kan hende at du må forhøye tillatelsene via Brukerkontokontroll for å kunne utføre denne prosedyren.

 • Du åpner Windows Utforsker ved å klikke Start, velge Alle programmer, klikke Tilbehør og deretter klikke Windows Utforsker.

 • Gruppen Alle inneholder ikke lenger tillatelsen Anonym pålogging.

 • Hvis du fjerner merket for Inkluder arvbare tillatelser fra dette objektets overordnede, arver ikke denne filen eller mappen tillatelsesoppføringer fra det overordnede objektet.

 • Du kan angi NTFS-tillatelser bare på stasjoner som er formatert for å bruke NTFS.

 • Hvis avmerkingsboksene under Tillatelser er skyggelagt, arves tillatelsene fra den overordnede mappen.

Flere referanser