Alle objekter har en eier, enten objektet er på et NTFS-volum eller i AD DS (Active Directory Domain Services). Eieren styrer hvordan tillatelsene angis for objektet, og hvem som får tillatelser.

Viktig!

En administrator som må reparere eller endre tillatelsene for en fil, må begynne med å bli eier av filen.

Som standard er eieren den enheten som opprettet objektet. Eieren kan alltid endre tillatelsene for et objekt, selv når eieren er nektet tilgang til objektet.

Disse kan bli eiere:

  • Administratorer. Som standard får administratorgruppen brukerrettigheten Bli eier av filer eller andre objekter.

  • Alle brukere eller grupper som har Bli eier-tillatelse for objektet.

  • En bruker som har brukerrettigheten Gjenopprette filer og mapper.

Eierskap kan overføres på følgende måter:

  • Gjeldende eier kan gi tillatelsen Bli eier til en annen bruker hvis denne brukeren er medlem av en gruppe som er definert i gjeldende eiers tilgangstoken. Brukeren må bli eier for å fullføre overføringen.

  • En administrator kan bli eier.

  • En bruker som har brukerrettigheten Gjenopprette filer og kataloger, kan dobbeltklikke Andre brukere og grupper og velge en hvilken som helst bruker eller gruppe å tilordne eierskap til.

Flere referanser