Met de functie Gebruikersaccountbeheer in Windows kunt u in de meeste gevallen voorkomen dat er ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht op uw computer. Deze functie vraagt om uw toestemming of om een administratorwachtwoord voordat er acties worden uitgevoerd die invloed kunnen hebben op de werking van de computer of die leiden tot wijzigingen van instellingen die gevolgen hebben voor andere gebruikers.

Wanneer er een bericht van Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, moet u dat zorgvuldig doorlezen en controleren of de naam die wordt weergegeven, overeenkomt met de actie die u wilt uitvoeren of het programma dat u wilt starten. Doordat deze acties vooraf in Gebruikersaccountbeheer worden gecontroleerd, kan worden voorkomen dat schadelijke software (malware) zichzelf installeert of wijzigingen op uw computer aanbrengt zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wanneer uw toestemming of een wachtwoord voor een taak is vereist, wordt u daarop geattendeerd door middel van een van de volgende berichten van Gebruikersaccountbeheer:

  • Windows heeft uw toestemming nodig om door te kunnen gaan Er wordt geprobeerd een Windows-functie of -programma te starten. Omdat dat gevolgen kan hebben voor andere gebruikers van deze computer, is uw toestemming vereist. Controleer of de naam van de actie overeenkomt met de functie die u wilt uitvoeren of het programma dat u wilt uitvoeren.

  • Uw toestemming is nodig om met een programma te kunnen doorgaan. Er wordt geprobeerd een programma te starten dat geen deel uitmaakt van Windows. Daarvoor is uw toestemming vereist. Het programma beschikt over een geldige digitale handtekening die de naam en de uitgever aangeeft, zodat u ervan op aan kunt dat het om een legitiem programma gaat. Controleer of dit het programma is dat u wilt uitvoeren.

  • Een onbekend programma wil toegang tot uw computer verkrijgen. Een onbekend programma beschikt niet over een geldige digitale handtekening van de uitgever, waardoor u niet kunt controleren of het om een legitiem programma gaat. Dit hoeft niet per se te duiden op schadelijke software: er zijn veel oudere, legitieme programma's die niet van een handtekening voorzien zijn. Wees echter extra voorzichtig en voer dit programma alleen uit als dit afkomstig is van een betrouwbare bron, zoals de oorspronkelijke cd-rom of de website van de uitgever.

  • Dit programma wordt geblokkeerd. Dit is een programma dat de beheerder uitdrukkelijk heeft geblokkeerd en dat daarom niet op uw computer kan worden uitgevoerd. Als u dit programma wilt uitvoeren, vraagt u de beheerder de blokkering voor het programma op te heffen.

Standaardgebruikersaccounts gebruiken

In de meeste gevallen is het raadzaam om u via een standaardgebruikersaccount bij de computer aan te melden. U kunt browsen op internet, e-mail verzenden en een tekstverwerkingsprogramma gebruiken zonder dat u daarvoor een administratoraccount hoeft te gebruiken. Als u een beheertaak wilt uitvoeren, zoals het installeren van een nieuw programma of het aanbrengen van een wijziging in bepaalde instellingen die ook gevolgen heeft voor andere gebruikers, hoeft u niet over te schakelen op een administratoraccount. U wordt gevraagd toestemming te verlenen of het administratorwachtwoord op te geven voordat u de taak uitvoert.

U kunt de beveiliging van uw computer verbeteren door standaardgebruikersaccounts te maken voor alle gebruikers die de computer delen. Wanneer iemand met een standaardaccount software probeert te installeren in Windows, wordt deze persoon gevraagd het wachtwoord voor een administratoraccount op te geven, zodat de software niet zonder uw medeweten en toestemming kan worden geïnstalleerd.

Adminstratoraccounts gebruiken

Gebruikers die zich aanmelden met een administratoraccount, kunnen toch berichten van Gebruikersaccountbeheer ontvangen als de modus Door administrator goedkeuren is geconfigureerd als groepsbeleid. Via de modus Door administrator goedkeuren kan worden voorkomen dat schadelijke software wordt geïnstalleerd zonder dat de beheerder dat weet. Ook kan worden voorkomen dat per ongeluk algemene systeemwijzigingen worden aangebracht. Bovendien kan deze modus worden gebruikt om naleving van het toegangsbeleid te verbeteren, omdat beheerders actief toestemming moeten geven of referenties moeten opgeven voor elk beheerproces.

Belangrijk

Als de modus Door administrator goedkeuren is geconfigureerd, kunnen beheerders problemen ondervinden bij het uitvoeren van taken via de opdrachtregel. Als u deze problemen wilt voorkomen, opent u een opdrachtpromptvenster voor beheerders of gebruikt u het opdrachtregelprogramma Runas om uw taak uit te voeren.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave