Kohde Tiedot

Kohteiden tyypit

Valitse tämä, jos haluat valita haluamasi kohteiden tyypit. Lisätietoja kohteiden tyypeistä on ohjeaiheessa Kohteiden tyypit -valintaikkuna.

Sijainnit

Valitse tämä, jos haluat määrittää pääsijainnin, josta haku aloitetaan.

Sarakkeet

Valitsemalla tämän voit vaihtaa tämän näkymän Etsinnän tulokset -luettelon sarakkeita.

Etsi

Valitsemalla tämän voit aloittaa etsinnän. Jos haluat etsiä kaikkia Kohteiden tyypit- ja Sijainnit-ruutujen kohteita, älä kirjoita mitään etsittäviä arvoja vaan valitse suoraan Etsi. Huomaa, että tämän tyyppinen etsintä voi vaatia huomattavia verkkoresursseja, jos etsintä on laaja. Voit minimoida vaikutusta verkkoresursseihin määrittämällä etsittävät arvot.

Pysäytä

Valitsemalla tämän voit keskeyttää etsinnän. Ennen keskeyttämistä löydetyt kohteet näytetään.

Nimi

Luettelo etsintämuuttujista, joiden avulla etsitään käyttäjän, tietokoneen tai ryhmän nimeä. Kyselyn nimen voi kirjoittaa sille osoitettuun tilaan.

Kuvaus

Luettelo etsintämuuttujista, joiden avulla etsitään käyttäjän, tietokoneen tai ryhmän kuvausta. Kyselyn nimen voi kirjoittaa sille osoitettuun tilaan.

Käytöstä poistetut tilit

Määrittää, sisältyvätkö käytöstä poistetut tilit etsintään.

Salasana, joka ei vanhene

Määrittää, sisältyvätkö etsintään käyttäjätilit, joiden salasanat eivät vanhene.

Päiviä edellisestä kirjautumisesta

Osoittaa, kuinka monena päivänä määritetyn kyselyn pääkansion käyttäjät viimeksi kirjautuivat toimialueeseen.

Etsinnän tulos

Luettelo käyttäjän, tietokoneen tai ryhmän nimen etsinnän tuloksista valitsemiesi sarakkeiden mukaan.

Sarakkeet

Sallii tiettyjen tietojen lisäämisen näytettävien hakutulosten joukkoon tai poistamisen niiden joukosta.


Sisällys