Uživatelé mohou získat certifikáty podle potřeby tak, že k žádosti o certifikát založený na šabloně certifikátu použijí Průvodce podáním žádosti o certifikát. Předtím je však nutné povolit šablonu certifikátu pro tyto operace.

K provedení správné konfigurace zápisu subjektu musí správce naplánovat použití správné šablony nebo šablon certifikátu. Některá nastavení v šabloně certifikátu přímo ovlivňují chování při zápisu certifikátu. Další informace o těchto nastaveních naleznete v tématech:

K provedení tohoto postupu jsou nutná minimálně oprávnění skupiny Domain Admins nebo Enterprise Admins nebo ekvivalentní oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Povolení subjektům podávat žádost o certifikát založený na šabloně
  1. Spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na šablonu certifikátu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě Zabezpečení přidejte skupiny, počítače nebo uživatele, u kterých chcete povolit žádosti o certifikát.

  4. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klikněte na jeden z nových objektů a potom v seznamu Oprávnění pro název_objektu ve sloupci Povolit zaškrtněte políčka Číst a Zapsat.

  5. Opakujte předchozí krok pro každý nový objekt.