Čas od času může být zapotřebí změnit vlastnosti typu certifikátu, který již byl vystaven klientům. Lze to provést tak, že pro účely tohoto certifikátu vytvoříte aktualizovanou šablonu certifikátu a určíte, že chcete, aby subjekty s certifikáty založenými na staré šabloně obdržely nové certifikáty založené na nové šabloně. Díky tomuto postupu obdrží subjekty nový certifikát před datem obnovy zadaným v původní šabloně certifikátu.

K dokončení tohoto postupu je třeba, aby uživatel byl členem skupiny Domain Admins nebo měl srovnatelné oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Nahrazování šablon
  1. Spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na šablonu certifikátu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klikněte na kartu Nahrazené šablony.

  4. Klikněte na tlačítko Přidat.

  5. Klikněte na jednu nebo více šablon, které chcete nahradit, a pak klikněte na tlačítko OK.

  6. Proveďte jakékoliv jiné změny na šabloně, kterou chcete zahrnout, a klikněte na tlačítko OK.