Aby certifikační autorita (CA) mohla vystavovat certifikáty, je nutné, aby byla do CA přidána šablona certifikátu.

K provedení tohoto postupu jsou nutná minimálně oprávnění skupiny Domain Admins nebo Enterprise Admins nebo ekvivalentní oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Přidání šablony certifikátu k CA
  1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita a dvakrát klikněte na název CA.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Šablony certifikátů, klikněte na položku Nová a poté klikněte na položku Vystavovaná šablona certifikátu.

  3. Vyberte šablonu certifikátu a klikněte na tlačítko OK.