Novou šablonu certifikátu je možné vytvořit duplikováním existující šablony a použitím existujících vlastností šablony jako výchozích vlastností pro novou šablonu. Různé aplikace a typy certifikačních autorit (CA) podporují různé šablony certifikátů. Například některé šablony certifikátů mohou být vystaveny a spravovány pouze certifikačními autoritami (CA) rozlehlé sítě se systémem Windows Server 2003, jiné mohou vyžadovat, aby CA používaly systém Windows Server 2008. Projděte si seznam výchozích šablon certifikátů a prozkoumejte jejich vlastnosti, abyste nalezli existující šablonu certifikátu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Tím se minimalizuje množství konfigurační práce, kterou budete muset vynaložit.

K dokončení tohoto postupu je třeba, aby uživatel byl členem skupiny Domain Admins nebo měl srovnatelné oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Vytvoření nové šablony certifikátu
  1. Otevřete modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na šablonu, kterou chcete zkopírovat, a poté klikněte na příkaz Vytvořit duplikát šablony.

  3. Vyberte minimální verzi CA, kterou chcete podporovat.

  4. Zadejte pro tuto šablonu certifikátu nový název.

  5. Proveďte všechny potřebné změny a klikněte na tlačítko OK.