Een gebruikers-id (UID) wijzigen

Opmerking

Als u deze procedure wilt uitvoeren, dan moet u lid zijn van de groep Domeinadministrators.

Een gebruikers-id wijzigen
  1. Open Active Directory - gebruikers en computers.

    Klik op Start, wijs Beheerprogramma aan en klik op Active Directory - gebruikers en computers om Active Directory - gebruikers en computers te openen.

    U kunt Active Directory - gebruikers en computers ook openen vanuit Serverbeheer. Vouw hiertoe in het hiërarchievenster het item Rollen uit, vouw het item Active Directory Domain Services uit en selecteer vervolgens Active Directory - gebruikers en computers.

  2. Klik in de consolestructuur op de map Gebruikers.

  3. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op de gebruiker die u wilt beheren en klik vervolgens op Eigenschappen.

  4. Klik op het tabblad UNIX-kenmerken.

  5. Typ in het daartoe bestemde vak de nieuwe gebruikers-id voor de gebruiker.

  6. Klik op Toepassen als u de wijzigingen wilt opslaan zonder dat het dialoogvenster wordt gesloten. Klik op OK als u de wijzigingen wilt opslaan en als u het dialoogvenster wilt sluiten.

Opmerking

Er bestaat geen opdrachtregelopdracht voor deze procedure.

Zie ook


Inhoudsopgave