Toewijzingsupdates onmiddellijk pushen

Telkens wanneer er in NIS (Network Information Service) een wijziging is aangebracht, voeren beheerders de opdracht make uit, zodat de desbetreffende wijzigingen ook in de NIS-database worden aangebracht. De opdracht make geeft de wijzigingen als onderdeel van dit proces gewoonlijk door aan de ondergeschikte (slave) servers. Er wordt hiertoe gebruikgemaakt van yppush. Beheerders beschikken hierdoor over een methode waarmee ze wijzigingen onmiddellijk naar ondergeschikte servers kunnen pushen.

Er wordt, aangezien Server voor NIS voor het aanbrengen van wijzigingen in de database geen gebruikmaakt van de opdracht make, voorzien in de opdracht yppush, zodat wijzigingen onmiddellijk naar op UNIX gebaseerde ondergeschikte servers kunnen worden doorgegeven. Server voor NIS voorziet ook in de beheerconsole van Identity Management for UNIX in een opdracht waarmee toewijzingen onmiddellijk aan ondergeschikte NIS-servers kunnen worden doorgegeven.

U kunt yppush alleen gebruiken voor het doorgeven van wijzigingen aan ondergeschikte NIS-servers waarop UNIX wordt uitgevoerd. Zowel de masterserver als de ondergeschikte servers waarop Windows wordt uitgevoerd, delen dezelfde gerepliceerde AD DS-database omdat Server voor NIS voor het opslaan van gegevens gebruikmaakt van Active Directory Domain Services (AD DS). Wijzigingen in AD DS worden onmiddellijk aan andere Servers voor NIS-servers doorgegeven. U hoeft de opdracht yppush dus niet te gebruiken voor het doorgeven van wijzigingen aan ondergeschikte NIS-servers waarop een Windows-besturingssysteem wordt uitgevoerd.

Zie Geselecteerde toewijzingen onmiddellijk doorgeven en Gewijzigde toewijzingen onmiddellijk doorgeven voor meer informatie over het onmiddellijk doorgeven van toewijzingen.

Zie yppush voor meer informatie over het gebruik van yppush.


Inhoudsopgave