Geselecteerde toewijzingen onmiddellijk doorgeven

Windows-interface

Geselecteerde toewijzingen doorgeven onder Windows
 1. Klik op Start, wijs Beheerprogramma aan en klik op Microsoft Identity Management for UNIX om de beheerconsole van Identity Management for UNIX te openen.

  U kunt de beheerconsole van Identity Management for UNIX ook openen vanuit Serverbeheer. Vouw hiertoe in het hiërarchievenster het item Rollen uit, vouw vervolgens het item Active Directory Domain Services uit en selecteer daarna Microsoft Identity Management for UNIX.

 2. Maak, indien nodig, verbinding met de computer die u wilt beheren.

 3. Vouw in de consolestructuur het item Server voor NIS uit en vouw vervolgens het knooppunt uit van het domein waarvan u toewijzingen wilt bijwerken.

 4. Selecteer NIS-toewijzingen.

 5. Selecteer de objecten die de toewijzingen vertegenwoordigen die u wilt bijwerken. Als u meerdere toewijzingen wilt selecteren, drukt u de toets CTRL in en vervolgens houdt u deze ingedrukt, terwijl u op de toewijzingen klikt.

 6. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde toewijzingen en klik vervolgens op Toewijzingsupdates.

De opdrachtregel

De opdrachtregel gebruiken voor het doorgeven van geselecteerde toewijzingen
 • Typ het volgende op de opdrachtprompt:

  yppush [-d ActiveDirectoryNISDomain] [-q] [-t Timeout] [-h HostsMapName

In de volgende tabel zijn de argumenten beschreven die voor het doorgeven van toewijzingen bij de opdracht yppush kunnen worden gebruikt. U kunt de volledige syntaxis van deze opdracht weergeven door bij de opdrachtprompt het volgende te typen: yppush /?.

Argument Beschrijving

-d ActiveDirectoryNISDomain

De NIS-domeinnaam (Network Information Service) in Active Directory.

-q

Stille modus. Er wordt niet gewacht op een reactie van de ondergeschikte (slave) servers en er worden geen fouten gerapporteerd.

-t Timeout

Hiermee stelt u het aantal seconden in dat er moet worden gewacht op een respons van de ondergeschikte server voordat het volgende verzoek wordt verzonden. Deze waarde moet groter zijn dan nul. De standaardwaarde is 30.

-h Hosts

Hiermee stelt u de hosts in die van de wijzigingen in kennis moeten worden gesteld. Standaard worden alle ondergeschikte servers binnen het domein van de wijzigingen in kennis gesteld. Deze optie kan meerdere keren worden gebruikt wanneer u meerdere computers wilt instellen.

MapName

De naam van de NIS-toewijzing die moet worden doorgegeven.

Opmerking

Deze opdracht geeft één enkele toewijzing door. Voer de opdracht opnieuw uit als u nog meer toewijzingen wilt doorgeven. U kunt de opdracht yppush gebruiken om toewijzingsgegevens vanaf de op Windows gebaseerde NIS-masterserver naar op UNIX gebaseerde ondergeschikte NIS-servers te pushen. U kunt deze opdracht niet gebruiken om toewijzingsgegevens te pushen naar ondergeschikte NIS-server waarop een Windows-besturingssysteem wordt uitgevoerd. Active Directory Domain Services werkt op Windows gebaseerde ondergeschikte NIS-servers bij.


Inhoudsopgave