Een UNIX NIS-server zo configureren dat deze Server voor NIS als de masterserver gebruikt

Volg de volgende stappen als u een op UNIX gebaseerde NIS-masterserver (Network Information Service) wilt instellen als een ondergeschikte (slave) server:

Een UNIX NIS server zo configureren dat deze Server voor NIS als de masterserver gebruikt
  1. Migreer de toewijzingen vanaf de op UNIX gebaseerde NIS-masterserver.

  2. Breng de toewijzingen vanaf de oude masterserver over naar andere ondergeschikte NIS-servers door de afzonderlijke toewijzingen te voorzien van de naam van de nieuwe Server voor NIS-server. Typ het volgende op de opdrachtprompt:

    ypxfr –h newserver mapname

    waarbij newserver staat voor de naam van de nieuwe NIS-masterserver en waarbij mapname staat voor de naam van de toewijzing die moet worden overgebracht.

  3. Voer deze opdracht uit voor alle toewijzingen op de afzonderlijke ondergeschikte servers.

    Nadat u deze stap hebt uitgevoerd, moet de nieuwe Server voor NIS-masterserver door de ondergeschikte UNIX-servers worden herkend.

Zie ook


Inhoudsopgave