Het is raadzaam een update eerst in een testomgeving te installeren, zodat u kunt bepalen wat het effect van de update is voordat u deze in uw productiesystemen implementeert. Hiermee kunt u ongeplande uitvaltijd en lagere productiviteit voorkomen.

U test de updates die u in het netwerk wilt implementeren door een testomgeving in te stellen met computers waarop de software wordt gebruikt die wordt bijgewerkt, naast de andere toepassingen die in uw omgeving worden gebruikt. U kunt meerdere testcomputergroepen met verschillende configuraties maken, die overeenkomen met de computers in de verschillende afdelingen van uw organisatie. Nadat de test met succes is uitgevoerd, kunt u de updates op de overige computers implementeren.

Een testomgeving instellen voor updates

  Stap Naslaginformatie
Selectievakje

Maak een of meer aangepaste computergroepen die u als de testomgeving wilt gebruiken.

De stapsgewijze handleiding voor WSUS (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (de pagina is mogelijk Engelstalig)).

Selectievakje

Plaats enkele computers die in uw omgeving worden gebruikt in de testgroep(en).

De stapsgewijze handleiding voor WSUS (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (de pagina is mogelijk Engelstalig)).

Aanvullende naslaginformatie

Zie de bedieningshandleiding voor WSUS op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (de pagina is mogelijk Engelstalig) voor informatie over het instellen en gebruiken van een testomgeving voor updates.

Zie ook