U kunt een hiërarchie met WSUS-servers (Windows Server Update Services) instellen zodat u de updates kunt implementeren voor filialen in verschillende afdelingen, organisatie-eenheden of geografische regio's. Er is een rechtstreekse verbinding tussen de WSUS-server op het hoogste niveau en Microsoft Update. De downstream-WSUS-servers zijn verbonden met de upstream-server.

WSUS-serverhiërarchieën ontwerpen

  Stap Naslaginformatie
Selectievakje

Bepaal hoe u de WSUS-servers wilt koppelen. U kunt WSUS-servers op twee manieren koppelen:

In de autonome modus. In deze modus worden de updates op een upstream-WSUS-server tijdens de synchronisatie met de bijbehorende downstream-server(s) gedeeld. De goedkeuringsstatus en computergroepen voor de update worden echter niet gedeeld. Downstream-WSUS-servers moeten afzonderlijk worden beheerd. Op autonome servers kunnen ook updates worden gesynchroniseerd voor een set talen die een subset is van de set die op de bijbehorende upstream-server wordt gesynchroniseerd.

In de replicamodus. In deze modus worden de updates, de goedkeuringsstatus en de computergroepen op een upstream-WSUS-server met de bijbehorende downstream-server(s) gedeeld. De goedkeuringen voor updates worden door de downstream-replicaservers overgenomen. Deze servers kunnen niet los van de upstream-WSUS-server worden beheerd.

De implementatiehandleiding voor WSUS (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (de pagina is mogelijk Engelstalig)).

Selectievakje

Als u met meerdere downstream-servers werkt, hoeft u deze niet zo te configureren dat het synchroniseren van updates of het samenvoegen van resultaten op hetzelfde tijdstip van de dag plaatsvindt. Op downstream-servers worden gegevens direct na de synchronisatie op de upstream-server samengevoegd. Dit kan resulteren in een hoge belasting op de upstream-server en in fouten in de samenvoeging. U kunt dit probleem voorkomen door verschillende downstream-servers te configureren waarmee gegevens op verschillende tijdstippen worden gesynchroniseerd.

De implementatiehandleiding voor WSUS (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (de pagina is mogelijk Engelstalig)).

Selectievakje

Bij het configureren van een downstream-server moet u controleren of op de server dezelfde talen (of een subset van de talen) worden ondersteund als op de bijbehorende upstream-server. Kiest u op een downstream-server een taal die niet wordt ondersteund op een upstream-server, kunt u geen updates in die taal ophalen.

De implementatiehandleiding voor WSUS (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (de pagina is mogelijk Engelstalig)).

Aanvullende naslaginformatie

Zie de stapsgewijze handleiding voor WSUS op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (de pagina is mogelijk Engelstalig) voor instructies bij de installatie van WSUS.

Zie de bedieningshandleiding voor WSUS op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (de pagina is mogelijk Engelstalig) voor informatie over het beheren van WSUS.

Zie ook