Genom att skapa en hierarki med WSUS-servrar (Windows Server Update Services) kan du distribuera uppdateringar till kontor på olika avdelningar, organisationsenheter eller geografiska områden. WSUS-servern på den högsta nivån kommunicerar direkt med Microsoft Update, och de underordnade WSUS-servrarna kommunicerar med den överordnade servern.

Skapa WSUS-serverhierarkier

  Steg Referens
Kryssruta

Bestäm hur WSUS-servrarna ska kopplas till varandra. Du kan koppla WSUS-servrarna på två sätt:

Autonomt läge: En överordnad WSUS-server delar uppdateringar med en eller flera underordnade servrar under synkroniseringen, men delar inte godkännandestatusen för uppdateringar eller information om datorgrupper. Underordnade WSUS-servrar måste administreras separat. Autonoma servrar kan också synkronisera uppdateringar för en uppsättning språk som utgör en deluppsättning av den uppsättning som synkroniseras av deras överordnade server.

Replikläge: En överordnad WSUS-server delar uppdateringar, godkännandestatus och datorgrupper med en eller flera underordnade servrar. Underordnade replikservrar ärver uppdateringsgodkännanden och kan inte administreras separat från deras överordnade WSUS-server.

WSUS Deployment Guide på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (sidan kan vara på engelska).

Kryssruta

Om du har flera underordnade servrar bör du inte konfigurera dem att synkronisera uppdateringar och skicka resultat samma tid på dagen. Underordnade servrar uppdaterar information till den överordnade servern så fort de har synkroniserats. Detta kan leda till hög belastning på den överordnade servern och resultera i uppdateringsfel. Undvik den här typen av problem genom att synkronisera de underordnade servrarna vid olika tidpunkter.

WSUS Deployment Guide på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (sidan kan vara på engelska).

Kryssruta

När du konfigurerar en underordnad server kontrollerar du att uppdateringsspråken som stöds på servern motsvarar språken eller en deluppsättning av språken som stöds på den överordnade servern. Om du väljer ett språk på en underordnad server som inte stöds på en överordnad server kan du inte hämta uppdateringar på det språket.

WSUS Deployment Guide på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (sidan kan vara på engelska).

Ytterligare referenser

Installationsanvisningar för WSUS finns i steg-för-steg-guiden för WSUS på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (sidan kan vara på engelska).

Information om hur du hanterar WSUS finns i WSUS-handboken på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (sidan kan vara på engelska).

Se även