Om du har installerat WSUS (Windows Server Update Services) och får problem med servern kan du åtgärda problemen med hjälp av WSUS-handboken som innehåller detaljerad felsökningsinformation om vanliga problem med klientdatorer, hämtnings- och installationsrelaterade fel och andra problem.

Om du inte kan installera WSUS beror det antagligen på ett nätverksproblem eller på att systemkraven för maskin- och programvaran inte uppfylls.

Åtgärda WSUS-problem

  Steg Referens
Kryssruta

Om meddelandet Det gick inte att hitta uppdateringen. Det kan bero på ett problem med nätverksanslutningen visas när du försöker installera WSUS läser du informationen i felsökningsguiden för Nätverks- och delningscenter.

Felsökningsguide för Nätverks- och delningscenter på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140135 (sidan kan vara på engelska)

Kryssruta

Om ett annat felmeddelande visas när du försöker installera WSUS kan det bero på att systemkraven som anges i Viktigt-filen inte uppfylls.

Viktigt-fil för WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139840 (sidan kan vara på engelska)

Kryssruta

Om du har problem med WSUS efter installationen läser du WSUS-handboken.

WSUS-handboken https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (sidan kan vara på engelska)

Ytterligare referenser

Mer information om hur du konfigurerar och använder WSUS finns i WSUS Deployment Guide på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (sidan kan vara på engelska).

Se även