Genom att först installera en uppdatering i en testmiljö kan du utvärdera dess effekt innan du distribuerar den i produktionssystemen. Den här metoden kan förhindra oplanerade avbrott och produktivitetsbortfall.

Du kan testa uppdateringarna som du planerar att distribuera i nätverket genom att skapa en tesmiljö med datorer som använder programvaran som ska uppdateras, vid sidan av andra program som används i miljön. Du kan skapa flera grupper med testdatorer som har olika konfigurationer som påminner om datorerna på olika avdelningar i organisationen. När uppdateringarna har testats i tesmiljön kan du distribuera dem till resten av datorerna.

Skapa en testmiljö för uppdateringar

  Steg Referens
Kryssruta

Skapa en eller flera anpassade datorgrupper som ska användas som testmiljö.

Steg-för-steg-guide för WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (sidan kan vara på engelska)

Kryssruta

Flytta några representativa datorer till testgruppen eller -grupperna.

Steg-för-steg-guide för WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (sidan kan vara på engelska)

Ytterligare referenser

Mer information om hur du skapar och använder en testversion för uppdateringar finns i WSUS Deployment Guide på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (sidan kan vara på engelska).

Se även