Bir güncelleştirmeyi önce sınama ortamına yükleyerek, onu üretim sistemlerinize dağıtıp dağıtmayacağınıza karar vermeden önce etkisini değerlendirebilirsiniz. Bu yaklaşım, sistemin planlanmayan şekilde devre dışı kalmasını ve verimliliğin düşmesini engelleyebilir.

Ağa dağıtmayı planladığınız güncelleştirmeleri sınamak için, güncelleştirilecek yazılımı ve ayrıca ortamınızdaki diğer uygulamaları kullanan bilgisayarlardan oluşan bir sınama ortamı kurun. Kuruluşunuzun farklı bölümlerindeki bilgisayarlara benzeyen farklı yapılandırmalar kullanan birden çok sınama bilgisayar grubu oluşturabilirsiniz. Güncelleştirmeler sınama sürecinizi geçtikten sonra, güncelleştirmeleri bilgisayarların geri kalanına dağıtabilirsiniz.

Güncelleştirmeler için sınama ortamı kurma

  Adım Başvuru
Onay kutusu

Sınama ortamı olarak kullanmak için müşteri bilgisayarı grubu veya grupları oluşturun.

WSUS Ayrıntılı Kılavuzu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)

Onay kutusu

Temsilci bazı bilgisayarları sınama grubuna veya gruplarına taşıyın.

WSUS Ayrıntılı Kılavuzu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)

Ek başvurular

Güncelleştirmeler için sınama ortamının nasıl kurulacağı ve kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) adresindeki WSUS Dağıtım Kılavuzu'na bakın.

Ayrıca Bkz.