Windows Server Update Services (WSUS) dağıtmanın ilk adımı, ya tek sunuculu basit bir yapılandırma ya da birden çok WSUS sunucusu içeren karmaşık bir yapılandırma şeklinde sunucu yapılandırmasını tasarlamaktır. Dikkat edilecek noktalar arasında bağlantı bant genişliği (hem Internet bağlantıları, hem de yerel ağ [LAN] veya geniş alan ağı [WAN] bağlantıları için), ağ yapılandırması ve farklı dil gereksinimleri bulunmaktadır.

Ek başvurular

WSUS yükleme yönergeleri için, https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) adresindeki WSUS Ayrıntılı Kılavuzu'na bakın.

WSUS ağının nasıl tasarlanacağı ve yönetileceği hakkında bilgi için, şunlara bakın:

Ayrıca Bkz.