Windows Server® Update Services (WSUS), bilişim teknolojisi yöneticilerinin en son Microsoft ürün güncelleştirmelerini desteklenen Microsoft işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlara dağıtmalarını sağlar. Desteklenen işletim sistemleri ve WSUS'nin diğer sistem gereksinimleri hakkında bilgi için, WSUS Sürüm Notları'na başvurun.

Yöneticiler WSUS'yi kullanarak Microsoft Update aracılığıyla yayınlanan güncelleştirmelerin ağlarındaki bilgisayarlara dağıtılmasını tam olarak yönetebilir. WSUS şunlardan oluşan bir yönetim altyapısı sağlar:

  • Microsoft Update Microsoft ürünlerinin güncelleştirmelerini dağıtan Microsoft Web sitesi.

  • Windows Server Update Services sunucusu: Bu bileşen, kuruluş güvenlik duvarının içinde bir sunucuya yüklenir. WSUS sunucusu, yöneticilerin güncelleştirmeleri etki alanındaki Windows tabanlı herhangi bir bilgisayara yüklenebilecek WSUS yönetim konsolu yoluyla yönetip dağıtmalarını sağlar. Ayrıca, bir WSUS sunucusu, kuruluşun içindeki diğer WSUS sunucuları için güncelleştirme kaynağı olabilir. Ağdaki en az bir WSUS sunucusu kullanılabilir güncelleştirme bilgileri için Microsoft Update'e bağlanmalıdır. Yönetici, ağ güvenliğine ve yapılandırmasına bağlı olarak, diğer sunucuların Microsoft Update'e doğrudan bağlanmaları gerekip gerekmediğini belirleyebilir.

  • Otomatik Güncelleştirmeler: Bu bileşen, desteklenen işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunur. Otomatik Güncelleştirmeler, hem sunucu hem de istemci bilgisayarlarının Microsoft Update'ten veya bir WSUS sunucusundan güncelleştirmeleri almasını sağlar.

WSUS denetim listeleri ve tanıtıcı konuları