Med Windows Server® Update Services (WSUS) kan IT-administratörer distribuera de senaste Microsoft-produktuppdateringarna till datorer som kör kompatibla Microsoft-operativsystem. Information om vilka operativsystem som stöds och andra systemkrav för WSUS finns i Viktigt-filen för WSUS.

Med WSUS kan administratörer hantera distributionen av uppdateringar som publiceras på Microsoft Update till datorer i nätverket. WSUS har en hanteringsinfrastruktur som består av följande:

  • Microsoft Update: Microsofts webbplats med uppdateringar för Microsoft-produkter.

  • Windows Server Update Services-server: Den här komponenten installeras på en server innanför företagets brandvägg. Med WSUS-servern kan administratörer hantera och distribuera uppdateringar via WSUS-administrationskonsolen, som kan installeras på valfri Windows-baserad dator i domänen. En WSUS-server kan dessutom fungera som uppdateringskälla för andra WSUS-servrar i organisationen. Minst en WSUS-server i nätverket måste ansluta till Microsoft Update för att hämta tillgänglig uppdateringsinformation. Administratören kan, baserat på nätverkssäkerheten och nätverkskonfigurationen, bestämma om andra servrar ska ansluta direkt till Microsoft Update.

  • Automatiska uppdateringar: Den här komponenten är inbyggd i operativsystem som stöder funktionen. Med Automatiska uppdateringar kan både server- och klientdatorer hämta uppdateringar från Microsoft Update eller från en WSUS-server.

WSUS-checklistor och introduktionsavsnitt