Du konfigurerar WSUS-servern genom att ange vilka produkter, klassificeringar och språk som du vill hämta uppdateringar för, samt de olika datorgrupper som uppdateringarna ska distribueras på. När du har gjort det kan du starta den första synkroniseringen och låta WSUS-servern hämta de angivna uppdateringarna från Microsoft Update.

Konfigurera WSUS-servern

  Steg Referens
Kryssruta

Bekräfta att den server som du ska installera WSUS på uppfyller systemkraven.

Viktigt-fil för WSUS på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139840 (sidan kan vara på engelska)

Kryssruta

Om du har en brandvägg eller proxyserver kontrollerar du att WSUS har åtkomst till uppdateringar på Internet innan du konfigurerar WSUS-servern.

WSUS Deployment Guide på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (sidan kan vara på engelska)

Kryssruta

Installera WSUS och kör konfigurationsguiden för WSUS.

Steg-för-steg-guide för WSUS på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (sidan kan vara på engelska)

Ytterligare referenser

Information om hur du hanterar WSUS finns i WSUS-handboken på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (sidan kan vara på engelska).

Se även