Konfigurowanie serwera programu Windows Server Update Services (WSUS) polega na określeniu produktów, klasyfikacji oraz języków, dla których mają być otrzymywane aktualizacje, jak również różnych grup komputerów, na których aktualizacje mają być wdrażane. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do pierwszej synchronizacji, podczas której serwer WSUS uzyskuje określone aktualizacje z witryny Microsoft Update.

Konfigurowanie serwera WSUS

  Krok Informacje
Pole wyboru

Potwierdź, że serwer, na którym planujesz zainstalować program WSUS, spełnia minimalne wymagania systemowe.

Informacje o wersji programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139840 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Pole wyboru

W przypadku korzystania z zapory lub serwera proxy upewnij się, że program WSUS ma dostęp do aktualizacji w Internecie, zanim przystąpisz do konfigurowania serwera WSUS.

Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Pole wyboru

Zainstaluj program WSUS i uruchom Kreatora instalacji programu WSUS.

Przewodnik krok po kroku dotyczący programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące sposobu zarządzania programem WSUS można znaleźć w Przewodniku operacyjnym programu WSUS dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zobacz też