Używanie protokołu SSL (Secure Socket Layer) pozwala zabezpieczyć wdrażanie programu Windows Server® Update Services (WSUS). Program WSUS używa protokołu SSL, aby umożliwić komputerom klienckim i serwerom podrzędnym programu WSUS uwierzytelnianie serwera WSUS. Program WSUS używa protokołu SSL także do szyfrowania metadanych przekazywanych między komputerami klienckimi a serwerami podrzędnymi programu WSUS. Należy pamiętać, że program WSUS używa protokołu SSL tylko w odniesieniu do metadanych, a nie do zawartości. W ten sposób również usługa Microsoft Update rozpowszechnia aktualizacje.

Aktualizacje składają się z dwóch części. Są to:

  • Metadane opisujące aktualizację

  • Pliki instalujące aktualizację na komputerze

Przez podpisywanie każdej aktualizacji firma Microsoft zmniejsza ryzyko przesłania plików aktualizacji nieszyfrowanym kanałem. Dodatkowo w przypadku każdej aktualizacji jest obliczana wartość skrótu i jest ona wysyłana wraz z metadanymi. Po pobraniu aktualizacji program WSUS weryfikuje podpis cyfrowy oraz wartość skrótu. Jeśli aktualizacja została zmodyfikowana, nie zostanie zainstalowana.

Czynności prowadzące do skonfigurowania protokołu SSL na serwerze WSUS i kliencie WSUS opisano szczegółowo w Przewodniku dotyczącym wdrażania programu WSUS na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Ograniczenia dotyczące wdrażania protokołu SSL do użytku z programem WSUS

Administratorzy planujący wdrożenie protokołu SSL do użytku z programem WSUS powinni rozważyć dwie kwestie, które mogą spowodować powstanie ograniczeń:

  1. Zabezpieczenie wdrożenia programu WSUS za pomocą protokołu SSL zwiększa obciążenie serwera. Należy się liczyć ze spadkiem wydajności rzędu 10% spowodowanym dodatkowymi kosztami szyfrowania wszystkich metadanych przesyłanych przez sieć.

  2. W przypadku korzystania ze zdalnego serwera SQL połączenie między serwerem WSUS a serwerem, na którym jest uruchomiona baza danych, nie jest zabezpieczone protokołem SSL. Jeśli istnieje konieczność zabezpieczenia połączenia z bazą danych, należy uwzględnić następujące zalecenia:

Dodatkowe informacje

Skonfigurowanie urzędu certyfikacji (CA), powiązanie certyfikatu z witryną programu WSUS w sieci Web, a następnie skonfigurowanie komputerów klienckich tak, aby ufały certyfikatowi używanemu przez witrynę programu WSUS w sieci Web, to złożone zadana administracyjne. Procedury krok po kroku opisujące sposób wykonania każdego zadania wykraczają poza zakres tego tematu. Dostępnych jest jednak kilka artykułów na ten temat. Więcej informacji oraz instrukcji związanych z instalowaniem certyfikatów i konfigurowaniem środowiska można uzyskać, korzystając z następujących zasobów:

Zobacz też